Játékszabály

1. A játék szervezője:

„Nyerj minden nap!” elnevezéssel a Mars Magyarország Értékesítő Bt., (székhelye 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-06-118371; adószám: HU28284202), továbbiakban „Szervező”, a Perfect Fit márkanevű termékek vásárlói számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhelye 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolító”. A tárhelyet a DARD Marketing Kft. (1045 Budapest, Tél utca 70./ 9.) szolgáltatja.

2. A Játékban részt vevő személyek, részvételi feltételek:

A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2.§ a) bekezdése értelmében fogyasztónak minősülő természetes személy, aki

 • a Játék időtartama alatt bármely Magyarországon található kiskereskedelmi elárusító egységben vagy magánszemélyeket kiszolgáló online webáruházban,
 • legalább 1 alkalommal legalább 1 db Perfect Fit terméket (lásd 4. pont) vásárol és
 • a www. perfectfitjatek.hu oldalon (a továbbiakban: „Weboldal”), személyes adatai megadásával az alábbi 5. pont szerint regisztrál, majd
 • • megadja a vásárlást igazoló bizonylat adatait a Weboldalon (a továbbiakban: „Pályázat”) (a továbbiakban a fenti feltételeket teljesítő személy: „Játékos”).

A Szervező, a Lebonyolító, és a Játékban részt vevő kiskereskedelmi egységek tulajdonosának vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és ezen személyek közeli hozzátartozói, azaz házastársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermeke, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülője és testvére a Játékban Játékosként nem vehet részt.

3. A Játék időtartama:

A Játék 2020. április 01. 00:00:00 órától – 2020. április 30. 23:59:59 óráig tart. (a továbbiakban: „Játék Időtartama”)

A lenti 4. pontban felsorolt, a Játékban résztvevő termékek megvásárlásának, valamint a Pályázatok beérkezésének a Játék Időtartama alatt kell megtörténniük.

A Játék Időtartamán kívül beérkezett Pályázatok érvénytelenek. Szintén érvénytelenek azok a Pályázatok, amelyek a Játék Időtartamán kívüli vásárlást érintő nyugta adatait tartalmazzák.

A regisztrációk és Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

4. A Játékban részt vevő termékek:

A Játékost a Játékban történő részvételre bármely Magyarországon található kiskereskedelmi forgalomban kapható Perfect Fit termék(ek)nek a Játék Időtartama alatt történő megvásárlása jogosítja fel, amennyiben egy vásárláskor a bizonylaton szerepel(nek) legalább egy darab bármilyen Perfect Fit termék(ek).

EAN KÓD Név
4008429108938 PERFECT FIT száraz kutyaeledel 825g Junior XS/S
4008429108952 PERFECT FIT száraz kutyaeledel 825g Adult XS/S
4008429108976 PERFECT FIT száraz kutyaeledel 1.4kg Junior M/L
4008429109041 PERFECT FIT száraz kutyaeledel 1.4kg Adult XS/S
4008429108990 PERFECT FIT száraz kutyaeledel 1.4kg Adult M/L
4008429087899 PERFECT FIT száraz cicaeledel 750g Marha Adult
4008429088384 PERFECT FIT száraz cicaeledel 750g Csirke Indoor
4008429088735 PERFECT FIT száraz cicaeledel 750g Pulyka Sensitive
4008429088896 PERFECT FIT száraz cicaeledel 750g Csirke Sterile
4008429088018 PERFECT FIT száraz cicaeledel 750g Csirke Adult
4008429088193 PERFECT FIT száraz cicaeledel 750g Lazac Adult
4008429088513 PERFECT FIT száraz cicaeledel 750g Csirke Junior
4008429089978 PERFECT FIT száraz cicaeledel 1,4kg Pulyka Sensitive
4008429089954 PERFECT FIT száraz cicaeledel 1,4kg Csirke Sterile

A nyugtának vagy a magánszemély számára kiállított számlának vagy online vásárlás esetén a vásárlási bizonylatnak (a továbbiakban: „Bizonylat”) egyértelműen kell azonosítania a Játékban részt vevő termék vásárlását. A Bizonylaton egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie az üzlet nevének, a vásárolt Perfect Fit termék megnevezésének (pénztárgép által rányomtatva) és mennyiségének, a vásárlás dátumának és időpontjának, a nyugta esetén az AP kódjának, és a nyugta NAV kódjának vagy online vásárlás esetén a bizonylat egyedi azonosítójának. Minden olyan nyugta, amin a Perfect Fit termék vásárlása nem egyértelműen megállapítható, ilyenek egyebek mellett pl. az ún. gyűjtő blokkok, a Játékban nem vehet részt érvényes módon, az ilyen nyugtával megnyert nyeremények átadását a Szervező megtagadja, és helyette a tartaléknyertes kerül kiértesítésre.

5. Regisztráció, Pályázatbeküldés:

5.1. Regisztráció

A Játékosok a Weboldalon tudnak regisztrálni, amelyhez az alábbi lépés megtétele szükséges:

 • a Játékos elolvassa és elfogadja a jelen Játékszabályzatot, ideértve az abban foglalt, az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatót, amivel a Játékos hozzájárul a regisztráció során megadandó személyes adatainak a Játék Szervező általi lebonyolításával kapcsolatos célokból történő kezeléséhez is.
 • A regisztráció során az alábbi valós -hatósági igazolvánnyal igazolandó- adatok hiánytalan megadása szükséges:

  • teljes saját név
  • saját e-mail cím
  • e-mail cím megerősítése
  • saját telefonszám (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)
  • lakóhelyének irányítószáma
  • jelszó megadása
  • jelszó megerősítése
  • végül kiválasztja, hogy macska vagy kutya nyereményt szeretne-e megnyerni
  • valamint a Játékos nyilatkozata, hogy a perfectfit.hu oldal felhasználója-e.

  A regisztrációs folyamat végén minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap egy egyedi linkkel, amelyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját. Ezt követően a Játékos az általa megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a Weboldalra. Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Egy IP címről maximum három érvényes regisztráció tehető meg.

  5.2. Pályázatbeküldés

  A Pályázat beküldéséhez a Játékos a fenti 4. pontban részletezett vásárlását igazoló Bizonylat alábbiakban részletezett adatainak hiánytalan megadása szükséges:

  1. az elárusító hely, lánc megnevezésének kiválasztása (ahol a vásárlás megtörtént)

   1. elárusítóhelyen történő vásárlás esetén az alábbi adatokat szükséges megadni:

    AP kód (a nyugta utolsó sora; AP betűk után A és 8 db számjegy)

    NAV Ellenőrző Kód (a nyugta utolsó előtti sora; 5 karakter)

    vásárlás dátuma (év, hónap, nap)

    vásárlás időpontja (óra, perc)

   2. online vásárlás esetén az alábbi adatokat szükséges megadni:

    vásárlási bizonylat egyedi azonosítója (számla azonosító*)

    vásárlást igazoló bizonylat (számla) fotó feltöltése (a kép JPG, JPEG, PNG vagy PDF formátumú és maximum 10 MB terjedelmű lehet, a bizonylatot teljes terjedelmében, olvashatóan szükséges lefotózni)

    vásárlás dátuma (év, hónap, nap)

  2. valamint a Játékos nyilatkozata, hogy az adott Bizonylaton szerepel legalább 1 darab a Játékban részt vevő termék.

  Minden Pályázat beküldésének eredményéről képernyőüzenetben kap értesítést a Játékos. A Játékos Pályázatainak beküldéséről összesített információt a Weboldalra történő belépést követően a „Beküldés” menüpont alatt talál.

  * Az online vásárlás esetén, vásárlásnak számít az, amikor a Játékos átveszi a megrendelt terméke(ke)t és a vásárlást igazoló nyugtát/számlát.

  5.3.Általános információk a részvételt illetően:

  Egy vásárlást igazoló Bizonylat adatai kizárólag egy Pályázatban küldhetők be. Az azonos vásárlási adatokkal beküldött második és azt követő Pályázatokat nem tudja a Játékos beküldeni a Játékba.

  Egy Játékos legfeljebb 10 Pályázattal vehet részt a Játékban, amennyiben a Játék Időtartama alatt többször vásárol legalább 1 darab Perfect Fit terméket egy Magyarországon található kiskereskedelmi egységben, és egy-egy Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait. A 11. és azt követő Pályázatokat nem tudja a Játékos beküldeni a Játékba.

  Egy Játékos egy adott napon maximum három Pályázatot küldhet be, az aznap beküldött negyedik és további Pályázata(i)t a Játékos nem tudja beküldeni a Játékba.

  Egy Játékos egy adott napi vásárlásai közül maximum 2 db Bizonylattal vehet részt: azaz egy Játékos beküldött Pályázatai között az azonos napon történt vásárlásra vonatkozó adatot tartalmazó Pályázatok közül a harmadik és további vásárlásokat tartalmazó Pályázatokat nem tudja beküldeni a Játékba.

  Amennyiben egy Játékos a Játék során összesen 10-nél több olyan Pályázatot küld be, amely valamely jelen szabályzatban szereplő ok miatt kizárásra került, az adott Játékos a Játékból kizárásra kerül.

  A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós regisztrációkat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.).

  Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból.

  A kizárt Játékos valamennyi Pályázata automatikusan kizárásra kerül.

  A Pályázatot nem szükséges a vásárlás napján beküldeni, azonban a sorsoláson csak a Játék Időtartama alatt beérkezett Pályázatok vesznek részt.

  Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárásra kerül (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra. Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen, vagyis csak egy regisztráció létrehozásához használható fel.

  A vásárlást igazoló Bizonylat eredeti példányát 2020. május 31-ig meg kell őrizni, mivel:

 • nyertesség esetén az eredeti vásárlási Bizonylat bemutatása szükséges, valamint
 • a Szervező és Lebonyolító jogosult a Játék Időtartama alatt belátása szerint valamennyi eredeti Bizonylatot bekérni a Játékosoktól, amelyeknek a Szervező/Lebonyolító erre vonatkozó felszólításának megérkezését követően 7 napon belül be kell érkeznie a következő postai címre: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.).
 • A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. Így például a Metro áruházakban megtett vásárlások nem vesznek részt a Játékban.

  A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a vásárlás során blokk, nyugta, online vásárlási bizonylat vagy magánszemély nevére kiállított számla került kiállításra. Ez utóbbi esetben a Játékosnak e-mailben kell megküldenie a Lebonyolító részére a számlamásolatot a perfectfitjatek@a4c.hu e-mail címre.

  6. Napi nyeremény sorsolás

  Egy Pályázattal csak egy nyeremény nyerhető meg.

  Egy Játékos, illetve egy háztartás több Pályázat benyújtása esetén is legfeljebb egy napi nyereményt nyerhet meg.

  A Szervező egy háztartás fogalma alatt, az egy lakcímen együtt lakókat érti, függetlenül a közöttük fennálló rokoni kapcsolat meglététől, vagy éppen hiányától.

  Az "egy háztartás" megfogalmazást és szűkítést, a Szervező azért szerepelteti a Játékszabályban, hogy a Játékosok minél szélesebb körének tegye elérhetővé a nyereményekhez történő hozzáférést és kiszűrje, csökkentse azon Játékosok többszöri nyerési esélyét, akik "nem életszerű" mennyiségű Pályázat beküldésével vesznek részt az egyes nyereményjátékokban.

  A sorsoláson a Játék Időtartama alatt beérkezett azon formailag érvényes Pályázatok vesznek részt, amelyek nem kerültek korábban kizárásra.

  A nyertes tudomásul veszi, hogy a nyertes Bizonylat validálását követően 30 napig Szervező a nyertes családnevének kezdőbetűjét, valamint teljes keresztnevét és lakcíme szerinti helység nevét közzéteszi a www.perfectfitjatek.hu oldalon, amihez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

  Sorsolás mechanizmusa:

  A Szervező a Játék időtartamának egyes napjaira, mindösszesen 60 db, azaz hatvan darab, véletlenszerűen kiválasztott nyerő időpontot határoz meg másodpercnyi pontossággal. Az időpontok eloszlása az adott nap folyamán véletlenszerű. A napi nyerő időpontok (másodperc pontossággal) kisorsolása véletlenszám-generáló számítógépes sorsoló program útján történik, a Játék kezdete előtt, 2020. március 25-én 11 órakor közjegyző jelenlétében a Lebonyolító székhelyén. A sorsolás nem nyilvános, a nyerő időpontok bizottság által hitelesített dokumentumban kerülnek rögzítésre, azokat csak a Lebonyolítók és a Szervező ismerheti meg előzetesen a szükséges mértékig, mindenki más, különösen a Játékban résztvevők számára titkosak.

  Nyerő időpontok napi nyereményekért: Fitbit + Tractive nyereményekhez tartozó nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra. A Játék során (2020. április 01. 00:00:00 és április 30. 23:59:59), összesen 30 napon, napi 2 – 2 db-os eloszlásban (mindösszesen 60 db). Minden Játéknapra vonatkozóan egy darab macska- és egy darab kutyatulajdonos nyertesidőpont kerül kisorsolásra.

  Az adott időpontban, vagy ha ilyen nincs, akkor a nyerő időpont utáni legközelebbi időpontban első érvényes Pályázat beküldést végrehajtó Játékos nyeri meg az adott nyereményt. A Pályázat beérkezési időpontját illetően a Játék szervere által rögzített időpont az irányadó. Egy Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha azt a Játék rendszerének adatbázisában rögzítették. Egy Pályázat minden esetben csak egy nyerő időpont tekintetében kerül figyelembevételre, abban az esetben is, ha több nyerő időpont tekintetében is a legközelebbi időpontban kerül beküldésre.

  Az egy időpontban (századmásodperc pontossággal) beérkező Pályázatok között a rendszer állítja fel automatikusan a nyertes sorrendet, az a Játékos lesz a nyertes, akinek a Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

  7. Nyeremény, tartalék nyertesek

  Napi nyeremények

  Naponta 1 db kutya és 1 db macskatulajdonos nyertes kerül kisorolásra (mindösszesen 60 nyertes), nyereményük kategóriánként: 1 db Fitbit karóra és 1 db Tractive GPS+aktivitásmérő.

  A nyeremények részletes leírása:

 • Fitbit Charge 3: 24/7 pulzusmérés, 50 méterig vízálló, fitness és alvás mérés, okostelefon értesítések, akár 7 napig kitartó akkumulátor, érintőkijelző
 • Tractive GPS & Aktiviásmérő 3 hónap Premium szolgáltatással: valós idejű GPS nyomkövetés, aktivitásmérés, 100% vízállóság, virtuális kerítés funkció, több, mint 150 országban elérhető, 2-5 napig tartó akkumulátor, minden nyakörvre felhelyezhető

 • A Játék ideje alatt összesen 60 db nyertes kerül kiértesítésre, 30 db macska és 30 db kutyatulajdonos. A regisztráció során a Játékos által megadott kategória (kutya, macska) nyereményét nyerheti meg az adott Játékos. utólagos módosításra nincsen lehetőség.

  Tartaléknyertes az előre meghatározott nyerő időpont esetében, a nyerő időpont után - a 2. pontban foglalt feltételeknek megfelelő - soron következő érvényes Pályázatot beküldő Játékos. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha az eredeti nyertes, illetve az őt megelőző tartaléknyertes Játékos(ok) a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, vagy személyi feltételnek nem felel(nek) meg.

  A tartaléknyertesek kisorsolásuk sorrendjében akkor léphetnek a kisorsolt nyertes vagy tartaléknyertes helyébe, hogyha a Szervező vagy a Lebonyolító megállapítja, hogy

 • a nyertesnek (tartaléknyertesnek) a nyereményről történő mindhárom értesítése sikertelen volt, és a nyereményéért az első értesítéstől számított 10 napon belül sem jelentkezik; vagy
 • a nyertes (tartaléknyertes) érvénytelenül regisztrált, vagy
 • a nyertes (tartaléknyertes) vásárlását igazoló eredeti Bizonylat az első értesítéstől számított 10 napon belül nem érkezik meg; vagy
 • a nyertes (tartaléknyertes) nem rendelkezik magyarországi lakcímmel; vagy
 • a nyertes által beküldött regisztráció és Pályázat adatai eltérnek az eredeti példányban megküldött Bizonylaton feltüntetett adatoktól; vagy
 • a Bizonylat nem eredeti, az eredeti Bizonylat megrongált, sérült, rosszul olvasható; vagy
 • a Bizonylaton nem vagy nem a fenti 4. pont szerint szerepel(nek) a részvételre jogosító termék(ek) vagy
 • a nyertes a nyereményt a 8. pont szerinti szabályszerű értesítési és kézbesítési eljárás ellenére a visszaigazolás dátumát követő 2 hónapon belül nem veszi át.
 • Minden olyan Játékos, aki nem nyert a Játék során, egy kedvezményes Tractive vouchert kap, mely a www.tractive.com oldalon kedvezményes vásárlást biztosít. A voucher kód egyszer használható fel. A felhasználás részletes feltételéről a Lebonyolító által megküldött tájékoztató levélben értesülhet a Játékos a Játék lezárását követően.

  8. Nyertes értesítése, nyeremények átadása, illetve átvétele:

  A nyeremény átadását megelőzően a Lebonyolító ellenőrzi a jelen Játékszabályban meghatározott feltételek fennállását. A Lebonyolító a Játék lezárultát követő 1. munkanapon, majd, ha szükséges még egy további alkalommal (a két értesítés között két munkanap időközzel) e-mailben tájékoztatja a nyertes Pályázatot beküldő Játékosokat az ellenőrzés eredményéről, valamint bekéri a nyertes Játékosoktól az átvételhez szükséges további adatokat (lakcím, telefonszám). A második sikertelen tájékoztatási kísérletet követő munkanapon a Lebonyolító a nyertesek regisztrációja során megadott telefonos elérhetőségén keresztül is megkísérli tájékoztatni a nyerteseket.

  A nyertesek e tájékoztatást követően kötelesek a beküldött nyertes Pályázatban szereplő adatokat alátámasztó eredeti Bizonylatot vagy magánszemély nevére kiállított számlát a következő postai címre beküldeni ajánlott levélben: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). Mindkét esetben a küldeménynek az első értesítéstől számított 10 napon belül meg kell érkeznie.

  A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható Bizonylattal / nem magánszemély nevére szóló számlával nem lehet részt venni a Játékban, és az ezt beküldő Játékos Pályázata utólagosan kizárásra kerül.

  A Bizonylaton vagy a névre szóló számlán egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének, valamint a vásárolt, a Játékban résztvevő termék nevének, és mennyiségének.

  Amennyiben a nyertes eredeti Bizonylat az első értesítéstől számított 10 napon belül nem érkezik meg Lebonyolító részére, a nyertes a beküldés tényét nem tudja hitelt érdemlően igazolni és a küldemény postai kerestetése sem vezet eredményre, vagy a Lebonyolítónak a fenti 7. pont szerinti megállapítása alapján a Pályázat vagy a Játékos kizárására kerül sor, a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertesre a fenti 7. pont és jelen 8. pont szerinti eljárás megfelelően vonatkozik.

  A nyeremény átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertes a jelen pont szerint megküldte a nyertes Pályázathoz tartozó eredeti Bizonylatot / magánszemély nevére szóló számlát, és annak, valamint a kisorsolt Pályázatnak a szabályosságát a Lebonyolító a Szervező jóváhagyásával visszaigazolta.

  A Lebonyolító a nyertes Játékosok számára a nyereményt futárszolgálattal küldi ki a Játékosok által megadott lakcímre, vagy a Játékosok előzetes időpont egyeztetést követően az A4C Marketing Kft. irodájában személyesen vehetik azt át. A nyereménnyel kapcsolatos ügyintézés során meghatalmazott is eljárhat, az meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, ideértve a Ptk. 8.1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint közeli hozzátartozó is, aki képviseleti és átvételi jogát a meghatalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával igazolja. A meghatalmazás érvényességi feltétele, hogy azt a meghatalmazó saját kezűleg írja és aláírásával lássa el, vagy a meghatalmazó aláírását két tanú hitelesítse. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek (ideértve a tanúkat is) születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, valamint lakcíme.

  A nyertesek és a tartaléknyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel és a Lebonyolítóval, illetve ezek megbízottjával annak érdekében, hogy a nyeremény átadására fenti határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

  9. Adók és közterhek:

  A nyereményekhez kapcsolódó esetleges SZJA és egyéb adófizetési és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

  A nyeremények átadásának lebonyolításával járó költséget a Szervező viseli.

  10. Információ a Játékról, panaszok kezelése, ügyfélszolgálat:

  A hivatalos Játékszabály megtalálható a www. perfectfitjatek.hu oldalon oldalon.

  A Játék lebonyolításával kapcsolatos panaszairól az alábbi elérhetőségeken keresztül egyeztethet:

  A Játék ideje alatt, illetve 2020. május 31-ig a Szervező információs e-mail címet (perfectfitjatek@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon 09:00-17:00 között kerülnek megválaszolásra.

  Ha e-mailen keresztül fordul a Szervezőhöz / Lebonyolítóhoz, panaszának leírása mellett a kapcsolattartó nevének és telefonszámának megadása is szükséges. A Szervező vagy a Lebonyolító panaszának kézhezvétele után minél hamarabb, de maximum 3 munkanapon belül kapcsolatba lépünk a panasztevővel, és leírjuk panaszának kezelésére vonatkozó javaslatunkat. A Lebonyolító és a Szervező megtesz minden tőle telhetőt panaszának a kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) naptári napon belül történő megoldása érdekében.

  A Játékos jogosult a jelen Játékszabályzat alapján létrejött szerződésből eredő jogvitájával bírósághoz, illetőleg a fővárosi kereskedelmi és iparkamara melletti békéltető testülethez fordulni, melynek elérhetősége a következő: Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131, Fax: +36-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu , Honlap: www.bekeltet.bkik.hu.

  Amennyiben a panasz kezelésével a Játékos nem ért egyet, a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz is fordulhat - az egyes megyeszékhelyek szerinti járási hivatalok elérhetőségeiről a következő linken tájékozódhat: http://jarasinfo.gov.hu/

  A Szervező és a Lebonyolító az esetleges fogyasztói jogviták rendezése érdekében a békéltető testületi eljárást igénybe veszi. A Szervezőt és a Lebonyolítót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

  A Játék áruházi displayeken (Auchan, Tesco), youtube videón és a www.perfectfitjatek.hu weboldalon kerül meghirdetésre.

  11. Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató, valamint az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

  A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a jelen Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott tájékoztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) valamint a hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezeli: Mars Magyarország Értékesítő Bt. (székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146).

  A Szervező és a Lebonyolító a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a számviteli megőrzési kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: a beérkezett regisztrációk és Pályázatok alapján rögzítésre kerül a Játékos neve, telefonszáma, e-mail címe, lakóhelyének irányítószáma, vásárlásának (Bizonylat) adatai, IP címe, Regisztráció és Pályázat beérkezésének időpontja.

  A nyertes, tartaléknyertes által bemutatott érvényes dokumentumok alapján rögzítésre kerül a nyertes neve, valamint a nyeremény átadásához, a kapcsolattartáshoz, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok (ilyen lehet például lakcím, az adóazonosító jel), amiről a nyertes játékos részletes tájékoztatást kap.

  A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatkezelőn túl, az adatfeldolgozást végző alvállalkozó cégek, az A4C Marketing Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 2.) és a DARD Marketing Kft. (1045 Budapest, Tél utca 70./ 9.) dolgozzák fel. A nyertesek esetében a nevük, telefonszámuk és lakcímük a Mixpakk Kft. (1116 Budapest, Fonyód utca 2.) számára is átadásra kerül.

  Jelen Játék adatkezelője a Mars Magyarország Értékesítő Bt. (székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146).

  A Játékos részéről a jelen Tájékoztató ismeretében tett önkéntes hozzájárulásának kell tekinteni, ha a Regisztráció során, az erre vonatkozó checkboxban pipát vagy x-et helyez el. A Játékosok hozzájárulásukkal tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát továbbá a jelen pontba foglalt adatkezelési tájékoztatóját és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat, valamint tudomásul veszik, hogy:

  1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a Pályázat(ok) beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,
  2. adatkezelő a Játékosok személyes adatait és személyes jellegű információit díjmentesen használja fel a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára, a nyertes Játékos keresztnevét, vezetéknevének kezdőbetűjét, valamint a lakcímből a településnevet nyilvánosságra hozhatja a perfectfitjatek.hu oldalon 30 napon keresztül,
  3. a kisorsolt nyertesek és tartaléknyertesek adatait a nyeremény átadásáig, minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot az adatkezelő és Lebonyolító a Játék lezárását követően, de legkésőbb 2020. május 31-ig megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra.
  4. Az adatkezelő a nyereményt átvevő Játékosoknak a nyertes Pályázat beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremény kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 2028. december 31-ig őrzi meg. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja.

  A Mars Magyarország Értékesítő Bt. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.

  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

  Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Mars Magyarország Értékesítő Bt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

  Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről.

  Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik:

 • a Játék ideje alatt a perfectfitjatek@a4c.hu e-mail címen, adattörlés tárggyal vagy a Weboldalon található saját felhasználói fiókban a Kezelt adataim pontban. A Játékos tudomásul veszi, hogy adatainak a Játék időtartama alatti törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.
 • a Játék utolsó napját követően (2020. április 30.) pedig a privacy@effem.com email címen és a Szervező levelezési címén (Mars Magyarország Értékesítő Bt. (székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) postai úton, „Perfect Fit Játék – Adatvédelmi kérelem” megjelöléssel.
 • Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket és a jelen szabályzatban megjelölt címzetteket.

  A honlapon ún. webjelzők (web beacons) nem kerülnek használatra, cookie-t nem kezelünk. Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

  Az érintett észrevételével az adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

  12. Vegyes rendelkezések

  A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

  A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

  A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók.

  Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk és vásárlási bizonylatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

  A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

  A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesíthetik.

  A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

  A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását.

  A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes Bizonylat beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget.

  A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon értesülhetnek.

  12.1. Játékosok kizárása

  A Regisztrációkat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

  A Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyek a Játékos saját adatait tartalmazzák. A Szervező a nem valós adatokat tartalmazó Regisztrációkat kizárja a Játékból. Amennyiben a Játékos nem saját adatokkal regisztrál Weboldalon, úgy a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. A Játékost jelszavának titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Játékos ezen adatot nem adhatja ki harmadik személynek, a regisztrációjához való hozzáférést harmadik személynek ideiglenesen sem engedheti át és nem használhatja más felhasználónevét és jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát.

  A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Regisztrációkat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadja. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

  A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

  12.1.1. A Weboldallal kapcsolatos felelősségi kérdésekről

  A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.perfectfitjatek.hu Weboldalon, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

  Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a regisztráció beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

  A Játékos nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Weboldal és a Játék védelmét biztosító technikai megoldásokat, ideértve különösen az alábbi eseteket:

 • hozzáférés a nem a Játékos számára szánt adatokhoz;
 • megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
 • kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);
 • nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését;
 • bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá az adott esettől függően hatósági, büntető- vagy polgári peres bírósági eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal vagy harmadik személlyel szemben, aki a Weboldal rendeltetésszerű működésének a fenti felsorolásban foglaltak szerinti megzavarásával vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, illetve aki egyéb módon megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Weboldal rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a Weboldalon folytatandó tevékenységet.

  A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.perfectfitjatek.hu domainről, illetve webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

  A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta vagy az általuk igénybe vett közreműködőkön kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem, vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

  Ha a Játékos adatletöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (a Játékos érdekkörében felmerülő bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

  12.1.2. Vis maior

  A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékot bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan, rendkívüli esemény) bekövetkezésekor.

  12.1.3. Jogvita

  Jelen Játékszabályzatra a magyarországi jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták során a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező rendes magyar bíróságok járnak el.

  Budapest, 2020. április 1.

  Szervező